Innhold
1
Rosten Skole

I kjelleren ved Rosten skole har vi vår hoved arena for treninger.

2
Strandveien 96 / DORA
Her kjøres det en del spesialtilpassede treninger for satsningslaget.

 

 

 I fokus