Innkalling til Ekstraordinært årsmøte 24.09.2019Innkalling til Ekstraordinært årsmøte 24.09.20192019-09-04T22:00:00ZTrøndelag idrettskrets sammen med Norges Kampsportforbund innkaller til årsmøte. Vi ber om at invitasjonen sendes alle medlemmer og/eller gjøres kjent slik at alle medlemmer blir informert.
StøttemedlemskapStøttemedlemskap2019-05-31T22:00:00ZPå årsmøtet 2019 ble det lagt frem forslag fra sittende styre om alle dere som er foreldre til mindreårige barn, får fullt medlemskap og kan ivareta barnas interesser gjennom å ha møterett, talerett, forslagsrett og er valgbare på årsmøter i klubben.

 

 

Alle støtteordninger for idrettslag i 2019Alle støtteordninger for idrettslag i 20192019-01-29T23:00:00ZNorges idrettsforbund har samlet alle frister for de ulike støtte- og tilskuddsordninger som er gunstige for idrettslag for 2019
Trekk for NovemberTrekk for November2018-11-26T23:00:00ZMelding fra NKF ang trekk for November: Dessverre har det vært uklarheter rundt rutinene i.f.t. nedlasting av MySoft trekkfiler til Nets.

 

 

Pengestøtte til ulike inkluderingstiltakPengestøtte til ulike inkluderingstiltak2018-11-19T23:00:00ZIdrettslag med barn og unge fra familier med lav betalingsevne kan søke om pengestøtte.