Innkalling til Ekstraordinært årsmøte 24.09.2019

Morten Bergmann
05.09.2019
Trøndelag idrettskrets sammen med Norges Kampsportforbund innkaller til årsmøte.
Vi ber om at invitasjonen sendes alle medlemmer og/eller gjøres kjent slik at alle medlemmer blir informert.
Til Medlemmer i Tong Ir Tae Kwon Do
Trondheim 30.08.2019
Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tong Ir Tae Kwon Do

Trøndelag Idrettskrets og Norges Kampsportforbund med bakgrunn i NIFs lov § 2-3 (3) kaller med dette inn til ekstraordinært årsmøte i Tong Ir Tae Kwon Do. Trøndelag idrettskrets vil være arrangør av årsmøtet.

Dato; 24.09.2019 kl. 2000.
Sted: Rosten Skole, kantinen.

Stemmerett på årsmøtet: Alle som mener de har stemmerett på idrettslagets årsmøte må framvise bekreftelse av at de har betalt medlemskontingenten for 2019. Ingen kan delta på årsmøte med fullmakt (på vegne av sine barn osv..)

1. Saker som skal behandles:
a. Vedta idrettslagets lov
b. Vedta idrettslagets styresammensetning (som er en del av organisasjonsplanen)
c. Fastsettelse av medlemskontingent (dette er ikke treningsavgiften)
d. Valg av styret
i. Leder
ii. Nestleder
iii. Styremedlemmer (antallet blir i forhold til vedtaket i 4b)
iv. Varamedlem
e. Valgkomite
i. Leder valgkomite
ii. Medlem valgkomite
iii. Medlem valgkomite
iv. Varamedlem valgkomite
f. 2 revisorer

Vi ber om at alle som ønsker å ta på seg verv tar kontakt med valgkomiteens leder Realf Ording Helgesen slik at valgkomiteen kan legge fram et forslag for årsmøtet.

Alle som ønsker å møte som observatør skal melde dette inn til oss i idrettskretsen. Dette gjøres ved å sende mail til trondelag@idrettsforbundet.no