Støttemedlemskap

Wenche Natland Dahlen
01.06.2019
På årsmøtet 2019 ble det lagt frem forslag fra sittende styre om alle dere som er foreldre til mindreårige barn, får fullt medlemskap og kan ivareta barnas interesser gjennom å ha møterett, talerett, forslagsrett og er valgbare på årsmøter i klubben.

Til våre medlemmer

På årsmøtet 2019 ble det lagt frem forslag fra sittende styre om å endre vedtektene slik at alle dere som er foreldre til mindreårige barn, får fullt medlemskap og kan ivareta barnas interesser gjennom å ha møterett, talerett, forslagsrett og er valgbare på årsmøter i klubben. Forslaget ble nedstemt på årsmøtet dessverre.

Barna deres utgjør 80% av medlemsmassen, og har slik forholdene nå er ikke påvirkning for ivaretakelse av barnas sportslige utvikling og interesser. Medlemskontingenten som betales av dere foreldre og som utgjør klubbens økonomiske fundament.

Norges Idrettsforbund (Nif) er kjent med denne problemstillingen, og har utarbeidet retningslinjer som gjør at alle foreldre som er i den situasjonen flertallet av medlemsmassen i Tong-Ir befinner seg i, kan melde seg inn som støttemedlemmer i idrettslaget. Kontingenten for å være støttemedlem er satt til kr. 100,- pr år. Lav kontingent er ment å sikre at flest mulig melder seg inn, og dermed sikrer medbestemmelse i idrettslagene gjennom valgbarhet, forslagsrett og stemmerett på årsmøtene. Ordningen er gitt med hjemmel i forskrift til medlemsregister §§ 10-2 (3) og 10-5 vedtatt av idrettsstyret. Se for øvrig https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/registrering-av-medlemsopplysninger-og-rapportering-til-nif/

Vi som nå forlater styrearbeid og tillitsverv, vil innstendig oppfordre dere foreldre til å melde dere inn som støttemedlemmer.

Dere kan lese mer om idrettsforbundets bestemmelser om barneidrett her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/bestemmelser-om-barneidrett/

For øvrig viser vi til dokumentene som ligger under administrativt på vår hjemmeside. www.tongir.no.